DeConi News Feed

Магистри от Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ провериха знанията си по иновативен начин

25 април 2015 г., София

Студенти от магистърската програма на Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ от курса на проф. д-р Невяна Кръстева имаха възможността да участват в нестандартен тест по “Основи на успешните продажби”. Тестът беше съставен от 20 въпроса с многовариантен отговор и проведен чрез Система за връзка с аудиторията (СВА) (Audience Response System). Системата позволява бързо събиране и обработване на информация от участниците. Студентите имат на разположение по 20 секунди на въпрос, за които трябва да изберат правилния отговор с натискане на бутон на дистанционно устройство, след което системата представя  резултата като процентно разпределение между предоставените варианти.

След края на теста СВА определи най-знаещите, които бяха наградени за познанията си с импровизирани награди – последните броеве на списания Harvard Business Review и „Мениджър“. Впечатленията на бъдещите магистри бяха, че такъв вид проверка е забавна и същевременно полезна практика преди изпити.