DeConi News Feed

ДеКони набира SOS мисионери

23 април 2015 г.

ДеКони създава първата в България национална професионална „фейс-ту-фейс“ мрежа за набиране на дарения.

Първата мащабна задача на мрежата е да привлича дарители с постоянни месечни вноски за SOS Детски селища България. Постъпващите от дарения средства се използват за финансиране на ежедневните грижи на организацията за:

  • 91 деца в SOS приемни семейства в детските селища;
  • 109 младежи в SOS младежки домове;
  • 338 деца в центровет за обществена подкрепа.

SOS Детски селища България е член на международната организация за социално развитие SOS Children’s Villages International, обединяваща самостоятелни национални SOS асоциации в 132 страни по света. Ежедневната дейност на организацията включва:

  • Полагане на качествена грижа за деца, лишени от родителска грижа, и деца в риск от изоставяне. Осигуряване на семейство, уютен дом, сигурност.
  • Даване на възможност на всяко дете да реализира своите способности, да стане независима, уверена, пълноценна личност.
  • Предоставяне на цялостен модел в отглеждането на деца в риск – от момента, в който дойдат в SOS Детски селища България, до изграждането им като пълноценни възрастни.
  • Подкрепяне на млади хора в първите стъпки от самостоятелния им живот.

Станете SOS мисионер! Обадете се на 0888 286868 или 02980 3614.

Job Offer